Roman HANÚSEK - VELVET HAMMER FORGE

Vitajte na stránke "Velvet Hammer Forge", co v preklade znamená "Dielňa zamatového kladiva".

Autor tu predstavuje svoje diela a dielka v kove, realizované prevažne tradič- nými kováčskymi a zámočníckymi technikami. Pôvodné návrhy diel vznikajú podľa požiadaviek a v spolu- práci so zákazníkom. Profesionálne prevedenie diela s dôrazom na detail a estetickú hodnotu zaručuje jeho celkovú funkčnosť a proporčnú vyváženosť v priestore, v ktorom je dielo umiestnené. Konkrétne prevedenia niektorých diel nájdete v Galérii, v ktorej je výber z dlhoročnej tvorby autora.

V záložke Autor je v krátkosti uvedený profesný životopis autora.